YAYINCI SÖZLEŞMESİ
YAYINCI SÖZLEŞMESİ

Unite.ad; reklam verenlerin reklamlarını sosyal medya hesabınızdan içerik olarak yayınlamanız karşılığında gelir elde etmenizi sağlayan ve web üzerinden hizmet veren online reklam sistemidir.
Bu sözleşmede Unite.ad sistemine reklam yayını yapmak üzere kaydolan kullanıcı YAYINCI veya taraf olarak, Unite.ad’le birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
Bu sözleşmenin konusu, reklam yayınına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

Unite.ad SİSTEMİ VE ÜYELİK

1. YAYINCI, reklam sistemine Unite.ad tarafından kabul edilen sosyal medya hesaplarından biri üzerinden giriş yaparak, sosyal medya hesabına giriş konusunda Unite.ad’i yetkilendirecektir.

2. Unite.ad YAYINCI’nın sosyal medya hesabını sadece onay vermiş olduğu kampanyaya ilişkin reklam içeriklerini yayınlamak ve yayın süresini takip etmek için kullanacak bunun dışına hiçbir şekilde hesabı kullanmayacak.

3. YAYINCI Unite.ad web sitesine kullanıcı girişi yaparak, sistem üzerinden kendisine Unite.ad tarafından sunulacak kampanyalara ulaşacaktır. Kampanyalarda; reklamı yayınlanacak marka, reklam metni/metinleri ve YAYINCI’nın yayınlamayı kabul etmesi halinde elde edeceği gelir belirtilecektir. Unite.ad dilerse yayıncıları kampanyalardan haberdar etmek için ücretli ya da ücretsiz farklı seçenekler sunabilir.

Yayınlanacak içeriğin seçimi reklamcıların talepleri ve Unite.ad’in tercihi doğrultusunda belirlenecek olup, YAYINCI’nın uygun gördüğü kampanyaya katılarak, Unite.ad’in bu kampanya kapsamında oluşturulmuş bağlantıyı yayınlamasına onay vermesi halinde, bu bağlantı tıklandıkça, tıklanma başına ücrete hak kazanacaktır.

YAYINCI’nın bağlantıyı farklı bir içerikle aynı veya farklı bir sosyal medya mecrasında paylaşması halinde bağlantıyla birlikte yayınladığı içeriğe ilişkin tüm sorumluluk YAYINCI’ya ait olacaktır.

YAYINCI tarafından yayınlanan ve fakat Unite.ad tarafından onaylanmamış içerik nedeniyle YAYINCI’nın sosyal medya hesabının kapatılması veya markanın ticari itibarının zedelenmesi gibi oluşabilecek her türlü zararın tazmin yükümlülüğü YAYINCI’ya ait olup bu halde Unite.ad’in rücu hakkı saklıdır.

YAYINCI’nın, kampanya kapsamında oluşturulmuş bağlantıyı, kampanyayla ilgisi olmayan bir içerikle birlikte paylaşması nedeniyle haksız rekabete neden olması ve/veya internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmesi halinde, ücrete hak kazanması mümkün değildir. YAYINCI’nın, kampanya kapsamında oluşturulmuş bağlantıyı, kampanyayla ilgisi olmayan içerikle birlikte, ikinci kez yayınlaması halinde Unite.ad, YAYINCI üyeliğini bir süreliğine durdurabilir veya sonlandırabilir.

4. Reklam Veren tarafından iletilen maksimum tıklanma sayısına ulaşılması ve/veya kampanya süresinin bitmesi halinde kampanya sona erecek olup kampanya sona erdikten sonra yapılacak tıklamalar ücretlendirilmeye dahil edilmeyecektir.

Unite.ad, YAYINCI’nın katıldığı kampanya için belirlenen maksimum tıklama sayısına yaklaşılması ve ulaşılması durumlarında her bir durum için YAYINCI’yı bilgilendirecektir.

Unite.ad tıklama sayısını hesaplarken aynı IP numarasından gelen birden fazla tıklamayı bir tıklama olarak hesaplayacaktır.

Unite.ad erişimi engellenmiş alan adları ya da IP numaralarından gelen veya Türkiye dışındaki ülkelere ait IP numaralarından gelen tıklamaları ücretlendirmeye dahil etmeyecektir.

YAYINCI tıklanma sayısının hesaplanmasını etkileyecek hiçbir program ya da uygulama kullanamaz aksi halde Unite.ad üyeliği sona erdirebilir. YAYINCI bu halde oluşabilecek tüm zararların tazmininden de sorumludur.

5. YAYINCI tarafından online olarak verilen kampanya onayına, reklam metninin yayınlanma şekline ve bağlantının tıklanma sayısına ilişkin Unite.ad’in verileri esas alınacaktır.

ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME KOŞULLARI

6. YAYINCI, kendisi tarafından yayınlanan bağlantının internet kullanıcıları tarafından tıklanması durumunda, kampanya sonunda tıklama başına kampanyada belirtilen ücrete hak kazanır. YAYINCI tarafından yayınlanan bağlantının tıklanmaması halinde YAYINCI kısmi dahi olsa ücrete hak kazanamaz.

7. YAYINCI’nın kazanmış olduğu reklam geliri Unite.ad hesabına yüklenecektir. YAYINCI Unite.ad hesabında biriken geliri 50(Elli) TL’yi aşmadıkça kendisine transferini talep edemeyecektir. Transferler sadece YAYINCI’nın sistemde kayıtlı banka hesabına yapılacaktır.

8. YAYINCI kendisine transferini istediği reklam gelirine güncel KDV oranı ekleyerek düzenlediği faturayı Unite.ad’e gönderecektir.

YAYINCI’nın KDV mükellefi olmaması durumda Unite.ad gerekli stopajı düşecek ve bakiye tutarı YAYINCI’nın hesabına transfer edecektir.

9. Unite.ad, KDV mükellefi olmayan yayıncının transfer talebini veya fatura düzenleyen yayıncının faturasını teslim alınmasını takip eden 15(Onbeş) gün dolduktan sonraki ilk cuma gününde reklam gelirini YAYINCI’nın hesabına yatıracaktır.

10. Unite.ad, KDV mükellefi olmayan yayıncıya, reklam geliri ne olursa olsun, aynı yıl içerisinde, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen muafiyet miktarından fazla miktarda ödeme yapmayacaktır.

11. YAYINCI’ya Unite.ad tarafından verilen hizmetlerde (raporlama, ücretlendirme, ödeme vs) yaşanan teknik aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tazminat, alacak, faiz ve sair nam altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12. Bu sözleşme kapsamında YAYINCI’nın almaya hak kazandığı gelirlerin herhangi bir sebeple YAYINCI’ya eksik ödenmesi, geç ödenmesi veya bu sözleşmeden kaynaklanan sebeplerle hiç ödenmemesi halinde, YAYINCI’ya tazminat, faiz ve sair ad altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13. Unite.ad YAYINCI’ya herhangi bir kazanç garantisi vermemektedir.

14. Zorunlu olmamakla birlikte, Unite.ad transfer yapılacak hesabın YAYINCI’ya ait olduğundan emin olmak için SMS, e-posta, telefon gibi yollarla konfirmasyon yapmayı tercih edebilir, bu süreç sonuçlanıncaya kadar transfer işlemlerini durdurabilir.

GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

15. YAYINCI’nın üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, bu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olması, hizmeti kötü niyetli kullandığının tespit edilmesi veya Unite.ad tarafından gerekli görülen diğer durumlarda Unite.ad YAYINCI’nın üyeliğini herhangi bir bildirim yapılmaksızın, derhal, sona erdirilebilir ve/veya YAYINCI’nın siteye erişimini engelleyebilir. Unite.ad’in bu konudaki diğer hakları saklıdır.

Üyeliğin bu şekilde Unite.ad tarafından haklı nedenle sonlandırılması halinde YAYINCI’nın Unite.ad hesabında kalan reklam geliri cezai şart bedeli olarak Unite.ad’e gelir kaydedilecek ve YAYINCI’ya iade edilmeyecektir.

16. YAYINCI kayıt olurken vermiş olduğu bilgilerin değişmesi halinde(banka hesap numarasının, eposta adresinin değişmesi vs.) Unite.ad’e en kısa sürede bildirimde bulunacaktır. Aksi halde oluşabilecek her türlü hak kaybının sorumluluğu YAYINCI’ya aittir.

17. YAYINCI hesabının ve şifresinin güvenliğinden sorumludur. Unite.ad da kullanıcı hesabının güvenliği için gereken azami dikkati gösterecektir ancak Unite.ad’in hizmet aldığı kişi veya şirketlerin kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Unite.ad’in sorumluluğu bulunmadığı gibi, ilgili bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu YAYINCI’ ya aittir.

18. YAYINCI Unite.ad’in hizmetlerin yapısını (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kampanya tekliflerinin sunulma zamanı ve şekli, ücretlendirme algoritması, katılım koşulları gibi) önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebileceğini ve/veya dilediği hizmetlerin veya bazı özelliklerinin Unite.ad tarafından geçici veya kalıcı olarak sonlandırılabileceğini kabul eder.

19. Unite.ad, sitede yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte, yayının ve/veya site üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair bir garanti vermemektedir. Böyle bir durumun oluşması halinde Unite.ad’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

20. Unite.ad üzerinden sağlanan hizmetler(Reklam Kampanyaları ve/veya sair hizmetler) belirli bir süre için veya belli sayıda yayıncı için geçerli olabilir. Bu durumda YAYINCI’nın hizmetlere belirtilen süre içinde katılması gerekmektedir. YAYINCI belirtilen süre içerisinde başvurmuş olsa dahi maksimum yayıncı sayısına ulaşılması nedeniyle ilgili kampanyaya katılamayabilir. Bu halde YAYINCI’nın Unite.ad’ den herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

21. Unite.ad dönem dönem sosyal sorumluluk projelerine ilişkin ücretsiz kampanya teklifleri iletebilir. YAYINCI’nın bu tür kampanyalara katılması zorunlu olmayıp, katılması halinde herhangi bir ücret alması söz konusu değildir.

22. Unite.ad’in sitede yer alan bağlantı, yönlendirmeler(link vs.) veya iliştirilmiş içeriğe ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Unite.ad sitede yer alan bu bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, doğru olduğu, virüs vs. zararlı bir öğe içermediği ve hukuka uygun olduğu gibi fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hiçbir bir garanti vermemektedir.

23. Unite.ad’in kullandığı yazılımlar ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. YAYINCI’nın bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesi halinde Unite.ad’den herhangi bir talepte bulunamaz.

24. Unite.ad sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf edecektir. Ancak gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle YAYINCI’nın bilgisayarına virüs geçmesi ihtimali bulunduğundan YAYINCI da ortalama bir bilgisayar kullanıcısının aldığı önlemleri almakla(antivirüs yazılımı kullanılması gibi) yükümlüdür. Taraflarca tüm önlemler alınmasına rağmen, herhangi bir zararın oluşması halinde (YAYINCI’nın bilgisayarının veya programlarının hasar görmesi gib), YAYINCI Unite.ad’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI

25. YAYINCI kayıt olurken bazı bilgilerini (kimlik, banka hesap, e-posta vs) Unite.ad’e vermektedir. YAYINCI’nın bazı bilgileri(IP adresi, sistemden elde edilen gelir bilgisi vs.) de bağlantı esnasında otomatik olarak kaydedilmekte olup, bu bilgilerin hepsi bundan böyle bu sözleşmede BİLGİLER olarak adlandırlacaktır. Unite.ad YAYINCI tarafından verilen BİLGİLER’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla dilediği sürece, YAYINCI tarafından BİLGİLER veya hesabı silinse dahi saklayabilir.

26. Unite.ad BİLGİLER’i saklanmakla beraber, bu bilgileri 3. kişi ve diğer üyelerle ancak YAYINCI’nın onayı olması halinde paylaşacaktır. Bunun dışında Unite.ad BİLGİLER’i anonimleştirilmek şartıyla dilediği gibi kullanabilir.

27. YAYINCI Unite.ad üyeliğinin gizli bilgi olmadığını kabul eder. Unite.ad, tanıtımlarında ve/veya reklamlarında YAYINCI’dan ve YAYINCI’nın dahil olduğu reklam kampanyalarından bahsedebilir, bunlara ilişkin YAYINCI’ya ait veya YAYINCI’nın yer aldığı içeriği, görselleri ve sair multimedya içeriği kullanabilir.

28. Unite.ad BİLGİLER’i saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber, Unite.ad tarafından saklanan verilerin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Unite.ad’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

29. Unite.ad BİLGİLER’den e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini YAYINCI’nın hesabıyla ilgili (kampanyalarla ilgili bilgilendirme, şifre değiştirme, yenileme vb.) işlerini yapmak, gerektiğinde, YAYINCI ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, talep edilen diğer hizmetleri sağlamak ve analizler yapmak için kullanacaktır. Unite.ad YAYINCI’nın iletişim bilgilerini YAYINCI izni olmadan 3. Kişilerle paylaşmamak şartıyla kendine veya başkalarına ait veya reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir.

30. Unite.ad resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde YAYINCI’ya ait BİLGİLER’i ilgili mercilere iletmekle yükümlüdür.

31. Taraflar Unite.ad tarafından “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin ve site kullanım tecrübesini iyileştirme amaçlı unsurların kullanılabileceği konusunda mutabıklardır.

TELİF HAKLARI VE ALINTI SINIRI

32. YAYINCI’nın sitede eriştiği herhangi bir içeriğe ve site sayfalarının tasarımında ve/veya veri tabanı oluşturulmasında kullanılan video, metot, kod, program, görsel ve sair fikri mülkiyet ürünlerine ilişkin (açıkça telif haklarının devredildiğinin belirtildiği durumlar hariç) yalnızca şahsi kullanım hakkı vardır.

33. YAYINCI’nın tüm mali hakları Unite.ad’e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm video, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımı dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlama izni ve/veya hakkı bulunmamaktadır.

34. YAYINCI’nın sitede yer alan içeriği alıntılaması; makul sınırlarda kalmak, kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin siteye bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.

HAKSIZ REKABET VE MARKA HUKUKU

35. YAYINCI Unite.ad’in sahibi olduğu ve/veya ürettiği hizmet veya ürünlerin, bunların benzerlerinin veya ticari anlamda muadili veya rakibi olarak adlandırılabilecek hizmet veya ürünlerin tasarlaması, üretilmesi ve geliştirmesini gibi hizmetler sunmayacağını, bu kapsama giren şahıs veya şirketlere herhangi bir şekilde ortak olmayacağını ve/veya bu hizmetlerin yerine getirilmesi için Unite.ad’in kullanıcıları (Reklamcılar) ile Unite.ad sistemi haricinde herhangi bir çalışma ve/veya işbirliği içinde olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde hükümleri Sözleşme sona erse dahi 1(Bir) yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

36. Unite.ad Sosyal Teknolojiler İletişim Yayın ve Reklam Hizmetleri Tic. A.Ş. ait bir marka olup, ilgili mevzuatla korunmaktadır. Unite.ad markasının kullanımı yazılı onaya tabi olup veya Unite.ad sistem üzerinden bir kampanya teklifi olarak geldiğinde kullanmanın onayı mevcuttur, Unite.ad’in marka haklarının YAYINCI tarafından ihlal edilmesi halinde yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

DİĞER HÜKÜMLER

37. YAYINCI bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Unite.ad’in kampanya içeriği, kampanya onayı, reklamın yayın şekli ve yayın süresine ilişkin verileri ile diğer bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) H.M.K. 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

38. Unite.ad’in, bu sözleşmede yer alan herhangi bir hakkını kullanmaması ve/veya herhangi bir hükmü uygulamaması, bu haktan veya hükmün uygulanmasından vazgeçtiği ve/veya feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

39. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak etkili ve etkin kalacaktır.

40. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.